22 Eylül 2010 Şiirlerim No comments  440 kez okundu. 
Kahraman Enver Paşaya…
1 vote, 4.00 avg. rating (81% score)

Batı Türk Eli’ni kurtaracak biri var idi.
Bu, Tanrı gibi gökten olmuş Gâzî Paşa idi.
 
Batı kutu O’ndadır, Doğu ise dardadır.
Enver de farkındadır, Doğu’ya bakmaktadır.
 
Karadeniz’i aştı, Kaflaslara ulaştı.
Baktı ki dağlar duman, taarruza başladı.
 
Yanar cân Azerbaycan, Moskof iti saldırmış;
Enver ve Nûrî Paşam, buraları kurtarmış.
 
Dahasını kurtardın, Turancı Bozkurt Enver!
Ahıska ve Dağıstan, sizlere şükür eder.
 
Devâm etti yoluna, gider ata yurduna.
Moskof yine burada, ahtapot kızıl belâ.
 
Kutlu bir dilek için, kardeş bağları için,
Vardı ata yurduna, Batı’ya köprü için.
 
Bütün Türkler şenlendi, gencinden yaşlısına,
Yaşasın Turan’ımız, yaşasın Enver Paşa!
 
Tarihler gösterince, Ağustos Yirmi İki,
Sonsuz mavi göğümüz, soldurmuştu rengini.
 
Bayram günü yanında, otuza yakın çeri,
Soysuz Moskof telâşla, baskın etti içeri.
 
Baskın bu, basanındır; Enver dedi: “İleri!”
Ve çekildi silâhlar, Türk etmez hiç yüzgeri!
 
“Ya istiklâl, ya ölüm!”, dedi kumandan Enver,
İlk hücûma o kalktı, yedi atası ezher.
 
Sol elde at yuları, kılıcı sağ elinde,
Bozkurt çeri atıldı, Enver’le birlikte.
 
Enver’in o kılıcı, ayna gibi parlıyor.
Yerin-göğün rûhları, ışıltıya bakıyor.
 
Bu kahramân sahneler, âlemi efsun eder.
Atalar gökten iner, sancağa selâm eder.
 
Atların nal sesleri, sardı Çegan’ı yer yer,
“Geçsin önlerinden koca gâzi ve şehitler.”
 
Bir mitralyöz mermisi, hedefini şaşırdı,
O feleğin kahpesi, tam kâlbine saplandı.
 
Derken vuruldu Enver, yaraları karnında,
Fedâ olsun tüm her yer, ülkümüzün yolunda.
 
Mitralyöze karşılık, atıldı kılıcıyla,
Bu şanlı kahramânlık, hep anıldı adıyla.
 
Enver’in ülküsüne, hayâl diyen serseri!
Onunki hayâl değil, ataların dileği.
 
O’nun Turan emeli, bir Güneş kadar parlak,
Parladı tüm Türk eli, bu ışık ile apak.
 
Yaşa gâzî-i nâmdâr, yaşa muhteşem Enver!
Şânın duydu tüm akvam, tutuştu tüm yürekler.
 
Enver’in kutlu tini, uçunca Tanrı Dağ’a,
Gür bir ses işitildi, tâ Doğu’dan, Batı’ya:
“Hoş gelişler ola, Kahramân Enver Paşa!”
 
Çepni Aytekin kaynar, Türkçülük kazanında,
Şiirim layık değil; ama gitsin rûhuna.
 
Aytekin Alpaslan
 
Bu şiirin ilk şekli, serbest ölçü ile 22 Eylül 2010 Çarşamba günü yazılmıştı. Bunu değiştirerek son şeklini 22 Mart 2012 Perşembe günü verdim.